De la vela al vapor

Durant l’edat moderna la necessitat de carregar, fer naus més fortes per a la guerra i fer viatges més llargs per consolidar les rutes comercials que s’havien establert, sobre tot amb Amèrica, va fer que els vaixells fossin més grans i tinguessin més pals i més veles.

Al segle XVIII es va produir una veritable revolució en l’arquitectura naval: els bucs es començaven a uniformar i els vaixells es van començar a classificar més pel seu velam que per la seva forma: fragates, corbetes, bergantins, ... Finalment, la incorporació el segle XIX de la màquina de vapor i la construcció del buc amb nous materials, com ara el ferro, va originar una forta empenta en l’activitat comercial marítima, abandonant la vela com sistema de propulsió.