Microplàstics i altres elements contaminants

Fitxa tècnica de seguiment de la concentració de microplàstics i altres elements contaminants BWR 2014-2015, Projecte IMOCA 60 One Planet, One Ocean – Pharmaton.

Sistema de microfiltres instal·lat al One Planet, One Ocean – Pharmaton
.

Dades i unitats  

Microplàstics i altres elements contaminants.

Descripció

Recollida automatitzada de mostres d’aigües marines de superfície geolocalitzades, a través d’un sistema de microfiltres, durant el recorregut de la regata de la BWR. Es fa a traves d’un prototip equipat amb un sistema de 100 packs amb filtres de partícules de 500 microns, 50 microns, 5 microns i 0,45 microns, amb registre i transmissió on line de la data i la geolocalització de les mostres. La tripulació és la responsable de la realització dels canvis dels packs cada 10 dies d’acord a la programació preestablerta. Aquestes mostres seran  analitzades i caracteritzades en els laboratoris especialitzats quan l’embarcació arribi a Barcelona.

Prototip

Prototip amb sistema de microfiltres específicament dissenyat i construït per a la BWR.

Utilitat de les dades

Els microplàstics són partícules que tenen un efecte molt negatiu sobre el cicle biològic de moltes espècies que les ingereixen, i precisen d'uns detectors especials per ser localitzades. Es tracta d’un projecte innovador i singular, en tant que permetrà obtenir dades científiques de les diverses zones oceanogràfiques del recorregut, de les que en alguns casos es te poca o nul·la informació..

Mostres i evolució de la presa de mostres  

Evolució de la ruta http://barcelonaworldrace.org.

Dades i resultats  

Estaran disponibles prèvia anàlisi i la caracterització de les mostres al laboratori un cop l’embarcació arribi a Barcelona.

Interpretació de les dades

Disponible un cop es disposi de l’informe del laboratori.

Direcció científica

Direcció científica: GEMAT Grup Enginyeria Material de l’IQS Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramón Llull. Col·laboració científica: ICM/CSIC. Col·laboradors tecnològics: Sailing Technologies R+D Group i Tecnotalasa.      

Informació addicional 

Pòster descriptiu del projecte:
Poster IORC-IQS

Notícia del projecte